Kết Nối NEWS – NT Conect Agency

Làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường

PR CHẲNG BAO GIỜ CHẾT

PR CHẲNG BAO GIỜ CHẾT

Nhưng xin đừng hiểu một cách máy móc và phiến diện rằng Public Relations là chỉ dùng báo chí, như một bên thứ ba, để truyền tải thông tin đến đối tượng công chúng. Relations – quan hệ – là…

0921 96 96 09
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

YouTube
Telegram
WeChat
WhatsApp
FbMessenger
Tiktok